"Tudományos válasz" a magyarországi chemtrailra

(Annyira felkavartuk a chemtrail-el és a Haarp-al az állóvizet, hogy hivatalosnak tűnő, tudományos válasz is érkezett arra, ami nekünk már nyilvánvaló. Azért nem mondom, hogy higgyük csak el, mert a tapasztalat ennek ellentmond.

Felhőtérkép
- Link -

Tisztelt O. Gábor Úr !

Köszönjük levelét melyben érdekes információkra hívja fel figyelmünket. Mély ismeretink nincsenek a HAARP ionoszféra programról ugyan de hallottunk róla, és az internet lehetőségeit használva igyekszünk rendszeresen tájékozódni róla. A HAARP fő állomása Alaszkában van (+62° 23' 24", -145° 9' 00"). . Tudjuk régóta terjednek „rejtett” feladatairól elméletek.Egy hasonló program az EISCAT, amelyet európai országok tartanak fenn és ugyancsak nagy teljesítményű rádió adóberendezésekkel fűtik az ionszférát, Ennek állomása Észak Norvégiában van +69° 35' 10.67", +19° 13' 28.62". Úgy gondoljuk azonban, hogy egyik állomás sem képes a zivatarok mozgását befolyásolni. Egy egy zivatarban, különösen az Európai skálán is jelentősekben több tucat hidrogénbombányi energiák működnek és ezek energia mérlegét néhány megawattnyi sugárzással nem lehet befolyásolni. Nagyságrendekkel nagyobb energiákat kap a légkör például az elektromos távvezetékektől, vagy erőművektől.

A villámos videón látható érdekes mozgásoknak, villámlási góc struktúráknak más okai vannak véleményem szerint Egy Blitzordnung detektor állomás működtetőjével konzultáltam– a video a Blitzordnung méréseseiből van összeállítva, közvetlen mérési adatok csak a tagok számára elérhetők – aki megerősítet abban, hogy ezek mérési pontatlanságokból, az egyes állomások nem eléggé precíz beállításaiból eredő téves detektálásokból, a rendszer nem kellő zajtűréséből, detektált adatok esetleg hibás összerendeléséből adódhatnak.

Mint valószínűleg tudja egy –egy villámlási pozícióhoz legalább 4 állomás adataiból kell hiperbola metszéspontokat számítani, amelyekből kell kiválasztani a feltételezett pozíciót. Egy vagy több zajosabb – azaz valójában nem villámot detektáló állomás eléggé meg tudja zavarni a számításokat. Valószínűleg azt is tudja, hogy a ezek a kis frekvenciás detektorok sávjában különböző nagy teljesítményű pl haditengerészeti rádiókummunikációs eszközök is működnek akár fix akár pedig mozgó (hajók) állomásokon. Egy ilyen sugárzás villám jeleként való azonosítása lassan változó hamis struktúrákat eredményezhet a villámlási térképeken. Ilyen zavarok még a professzionális villámlás lokalizációs rendszereket is zavarják. Például az angol meteorológiai szolgálat ATDnet hálózatát, ami 18 KHz alatt működik rendszeresen zavarják a a víz alatt mozgó tengeralattjárók kommunikációs rendszerei.

A kémiai anyagok rendszeres permetezését jelenti, feltételezem ezek engedélyezett kísérletek. Az utóbbi években újból „divatba” jöttek a felhők fejlődését a kondenzációs csírák számának megnövelése útján befolyásolni igyekvő kísérletek. Nagyobb események során rendszeresen jelennek meg ilyen hírek. Persze tudományos közleményekben, konferenciákon is foglalkoznak ilyen kísérletek eredményeivel.

Hazánkban több mint 70 mérőhelyen rendszeresen mérik és elemezik a légkör kémiai összetételét beleértve a SO2 –it is az Országos Levegő Minőségmérő Hálózatban. Ismeretim szerint e hálózat minden mérési adata elérhető az interneten is. E hálózat eddig nem jelezte ilyen tevékenység hatását hazánk felett ezért úgy gondolom a lakosság felé figyelmeztetést, riasztást én nem tartok szükségesnek kiadni. Természetesen ez mellett szakmai vagy akár publikusabb fórumokon be fel lehet vetni ezt a kérdést, lehet tájékoztatni a szakmai vagy nyilvános közösségeket hozzászólás, cikk, interjú, stb. formájában. Ezt Ön is megteheti, egy megfelelő anyag összeállításával.
Az OMSZ szakmai munkatervében, kutatási feladatai között ilyen kísérletek nem szerepelnek.Üdvözlettel,

Dombai Ferenc PhD
meteorológus, vill. mérnök

Egy kis segítség dombai urrol.
(Remélem nem vadásznak le a sok érdeklődés miatt.... ) Imre, skype on kerestelekMűholdas tevékenység az Országos Meteorológiai Szolgálatnál
A Műholdmeteorológiai Kutató Laboratórium (MKL) az Országos Meteorológiai Szolgálat Megfigyelési Főosztályán a Távérzékelési Osztályon belül működik. Az MKL feladata a meteorológiai műholdak adatainak feldolgozása, valamint a feldolgozások fejlesztése. Kétféle meteorológiai műhold felvételeit vesszük és archiváljuk: a geostacionárius METEOSAT és a kvázipoláris NOAA műholdak képeit. A vételek 1991-től folynak. 1999. július 7-étől Magyarország az európai operatív meteorológiai műholdakat üzemeltető szervezet , az EUMETSAT társult tagja. Magyarországot e szervezetben az OMSZ képviseli. 2002. augusztusában bocsátották fel az új generációs Meteosat (MSG: Meteosat Second Generation) műholdat, mely negyedóránként 12 sávban szolgáltatja az adatokat. Nagy előnye az első generációs holdakhoz képest, hogy a 11 „normál” csatorna mellett rendelkezik egy nagyobb térbeli felbontású csatornával is (a műhold alatti pontban 1 km-es felbontással), amelyben a látható tartományban sokkal részletesebb képet kapunk a légkörről. Másik előnye, hogy 15 percenként szolgáltat adatokat, így a kvázi-folyamatos megfigyelést is lehetővé teszi. Az OMSZ-ban valamennyi meteorológiai produktum, így a műholdképek megjelenítése is az előrejelzők számára a HAWK (Hungarian Advanced Workstation) rendszerben történik. A HAWK rendszerben a kalibrált képeken kívül több csatornát felhasználó ún. kompozit képeket is meg lehet tekinteni. A kompozit képek megfelelő csatornakombinációk választásával kitűnően használhatóak konkrét jelenségek (zivatar, porfelhő, cirrusfelhő, hó, köd, vízfelhő) kiemelésére a színes megjelenítés során, emiatt a kompozit képek az előrejelzők munkáját nagy mértékben segítik.
Az EUMETSAT a műholdképek minél hatékonyabb feldolgozására még 1998-ban munkacsoportokat, ún. SAF-okat (Satellite Application Facility) kezdett létrehozni, melyek feladata az új műholdas adatok egységes feldolgozására módszere, programcsomagok kidolgozása. Az első ilyen SAF a Nowcasting SAF, mely nowcastingot (az időjárás analízisét és néhány órás előrejelzését) segítő produktumokat állít elő. A Nowcasting SAF produktumait a Távérzékelési Osztályon negyedóránként állítjuk elő, és archiváljuk. 2004 augusztusa óta a legfontosabb Nowcasting SAF produktumok (felhőmaszk, borultság, felhőfajták, felhőtető nyomás, felhőtető magasság, felhőtető hőmérséklet, csapadékvalószínűség, stb) bekerülnek a HAWK rendszerbe. A Távérzékelési Osztályon a SAFNWC produktumok folyamatos verifikációjára is sor kerül. 2005 szeptemberében az EUMETSAT egy új SAF-ot hozott létre, az ún. Hidrológia SAF-ot, melynek már Magyarország is tagja lett. A Hidrológia SAF célja műholdas adatok alapján olyan paraméterek meghatározása, mely a hidrológia területén nyújtanak segítséget, pl. az árvíz vagy az aszály előrejelzésében. Feladatunk a csapadékproduktumok validálása a magyar radarhálózat, felszíni csapadékmérő állomások, villámmérő hálózat adatai alapján. A projekt 2010-ben ér véget.
A NOAA/AVHRR adatokból reflektivitást, vegetációs indexet (növényborítottság), és albedót, valamint derült területekre a szárazföld felszínének hőmérsékletét számoljuk operatívan. A napi térképeken felül 1998 óta folyamatosan készítünk 10 napos vegetációs index, 10 napos felszínhőmérséklet, és 10 napos albedó térképeket is, melyeket archiválunk. A műholdak szondázó egysége által mért ATOVS adatok is felhasználásra kerülnek numerikus időjárás előrejelző modellben történő alkalmazásuk során.


Osztályvezető: Dombai Ferenc, -Email-
tel: 346-4808,
fax: 346-4809, - Link -

Kutatók:
Diószeghy Márta, -Email-
Gerhátné dr. Kerényi Judit, -Email-
Gróbné Szenyán Ildikó, -Email-
Lábó Eszter, -Email-
dr. Putsay Mária, -Email-


Kategória   Hírek
Régebbi hírek
Újabb hírek


postaimre - 2010, július 28. szerda-13:27'16" Nyomtatóbarát változat
Hozzászólás: 16