Hír: : "Véres kard" a Nemzeti (melyik nemzeti ugyan) Nyomi Irodán
(Kategória: Napló)
Küldte: postaimre
2010, július 28. szerda-12:53'38"

Kiderült végre, mi a vád trágya. Az NNI-hez ISMERETLEN bejelentés alapján ezt a naplóbejegyzésem tette szóvá valami csicska, s annyira komolyan vették, hogy szinte már fáj a butaságuk, de azért dolgoznak rajta, mert látom, hogy az állomány ma megszólított része sem teljesen reménytelen, csak hát még más világban élnek, s csak remélni merem, hogy holnapra nem a másvilágra ébredve döbbennek rá, hogy tévedtek.
Nem az a baj, hogy nem értenek a joghoz sem a jogalkalmazók, hanem az a komolyabb baj, hogy nem értenek semmit abból, ami körülöttük zajlik, s nem is tudják, hogy nem tudják. Ezt az írásom pellengérezték ki:
„Véres kard
"Ha már csak annyit értem el, hogy megismerhettem ennyi önzetlen, becsületes magyar embert, már megérte ez az egész!” – ez a kijelentés tegnap hangzott el egyik sorstársunk szájából a kormányülésről hazafelé menet. Szívemből szól a gondolat, de tudom, hogy nem ennyi volt a dolgunk, mert most ugyan még tart a kegyelmi idő, a béke látszata, de már a gyülekező viharfelhők villámai bármikor lesújthatnak az érdemtelenekre. Nyugalom tölt el, mert látom, hogy van békés megoldásra lehetőség, csak nem erre a helyzetre. A mérleg nyelve átbillent és a béke csak a háború után jöhet el.


Látom, érzem, hogy a felek felkészültek arra, arra, hogy vért ontsanak, és azt is értem, hogy mindennek meg kell történnie, mert csak így lehet lemosni a gyalázatot, amit a föld népei ellen folyamatosan elkövetve egy lelki-hitvány kisebbségnek sikerült kivitelezni. Ha csoda nem történik, akkor hamarosan porba hullanak a ma még naiv, a rendszert szolgáló, annak keretei között létezni akaró fejek. Igen, látom a közigazgatásba belegyökeresedettek igen gyors elmúlását, rendőrök, bírók, ügyészek, polgármesterek, katonák és rengeteg zsidó és cigány erőszakos halálát. Sok jó de ostoba magyar ember, és még több hazaáruló fog rövidesen eltávozni ebből az árnyékvilágból, mert sorsa megpecsételődött. Mindez gyorsan és a lehető legkisebb zaj mellett fog lezajlani. A fegyverek készen állnak, már csak a parancsra várnak!

Tervszerűen, először az illegális katonai, majd aztán a „civil” zsidó telepek kerülnek megsemmisítésre, egyidejűleg a politikai-gazdasági elittel, majd pedig az országos tisztogatás kezdődik meg, amelyhez egyre több, eddig hezitáló magyar fog csatlakozni és a felálló régi rend megszűnése, az ország visszavívása ezzel kezdetét veszi. Nem lehet arra számítani, hogy tárgyalásos úton rendeződnek a már most is rendezhetetlen viták, ezért a sors (Soros) úgy döntött, hogy azoknak, akik a türelmi időszak alatt nem voltak képesek befogadni az igazságot, bűneik súlyához mérten részesülnek büntetésben. Érzik ezt jól azok, akik kihívták maguk ellen az életet. Most nem említek meg több zsidó katonai bázist, mert már korábban leírtam, hol találhatóak ezek, de diszlokáltan az ország tele van szórva ellenséges katonai erővel, ezért a megtisztulásnak ki kell terjedni hazánk teljes területére. Meglátásom szerint , több ezerre-tízezrekre lesz tehető a rendőrök, civil” biztonsági emberek (Mossad) és bizonytalan származású, magyarul nem is beszélő, H&K –val felszerelt ellenséges erők vesztesége, de amit fájlalok, az a volt közvetlen kollégáim, az Őrezred tagjainak magas fokú várható vesztesége. A teljes vezérkar egy ilyen kierőszakolt rendrakásban a legelső körben kell, hogy semlegesítve legyen! Mivel az egyéni döntéseiket már meghozták, ezért már nem kérdés, hogy ki az, akinek mennie kell és kik azok, akik maradhatnak. Nem engedhető meg tovább a józan ésszel megfékezhetetlen zsidó-terror. Bassár el-Aszad szíriai államfő is megerősítette, hogy „Izrael nem becsületes partner”, ezért –és a minden egyéb korábban bebizonyosodott magyarellenesség okán-, minden ok és indok megvan ahhoz, hogy a nemzet megkezdje a hazaárulói, az ellenség felszámolását a határain belül, együttműködve minden szövetségessel, akinek a célja szintén a gazemberektől való megtisztítása, a zsidó uralom alóli világ-méretű testi-lelki felszabadulás. Rengeteg zsidó fog meghalni a közeljövőben és ezek egyik része az izraeli katonai betelepítést támogató, magukat magyar zsidóknak nevező metamorf társaság érintett része lesz. A számonkérés utoléri őket, mert ezt vívták ki maguknak és a következmények elkerülhetetlenek lesznek, mert az értelmes beszéd, a figyelmeztetés nem volt idáig elég. A világ választás előtt állt, de nem élt vele eddig. A magyarok is szavaztak és ezzel aláírták a hazai zsidóság végét, mert ellenséggé váltak ők is, hisz szótlanok maradtak, sőt támogatták a hazaárulásban, az ország kiárusításában, izraeli katonai, NATO általi elfoglalását. Ezért felelniük kell! „Itt zsidó, cigány élve nem maradhat!”- emlegetik egyre többen és egyre hangosabban a jogos felindulás vezérelte jelszót! Nem is fog! Ezt ők is kezdik sejteni és ezért már a judeo-katolikus egyház berkein belül magas szinten emlegetik a megoldást, mi szerint a zsidók „betérnek” az egyházba. Mikor meghallottam ezt a „marhaságot”, hirtelen azt mertem mondani, hogy nem megtérnek, hanem megtérdelnek, majd aztán meg is kell fektetni őket. Nem elég hogy a jujdejó-katolikus hazugságokat is ők találták ki és az egyház is már régen ők maguk, hanem mindennek már semmi jelentősége, mert bármit is mond, a zsidó hazudik. A megoldás nem ez! Mos, ahogy a fegyveres harc kezdetét veszi, mindenki maga dönti el, hogy ember akar-e lenni, aki magyar, vagy marad cigánynak, zsidónak…? Az, aki az ellenséggel szembe száll és harcol Magyarországért, az magyar!, a többinek nincs kegyelem!

Görögországban is ez az élethalál-harc vette kezdetét, mert a nemzet ellen fordult annak hazaáruló kormánya ugyanúgy, mint a többi EU országban. Ez az egész egy jól megkomponált összeesküvés eredményeképpen alakult így. A Görögországnak nyújtandó IMF –hitel fejében a teljes országot zálogba kell adniuk. Ezt a szerződést írták alá a „vezetőik”. Vagyis, eladták a görög hont, ahogy a mi kedves kis zsidajaink eladták Magyarországot.

Ez a sors vár a többi nemzetállamra is, kivéve ha forradalom nem tör ki és elsöpri a teljes jelenlegi vezérkart és vezető apparátust, teljes bankár-dinasztiákat…de ez nem történhet békés úton, csakis harc árán. A háború már zajlik és csak az a kérdés, mekkora lesz az áldozatok száma! A NATO hadgyakorlatok zajlanak ugyanúgy, ahogy az izraeli készülődés is, mert most erődemonstráció van, a roham előtti kard - és pajzscsörtetés. Magyarországon a helyzet tarthatatlan és nem is szabad tovább vonszolni magunkat a járhatatlan úton! Nem az én döntésem számít és nincs is beleszólásom a dolgokba, de úgy látom, hogy a fegyveres harc ideje következik és agyon lesznek lőve mindazok, akik hazaárulásban és a magyarellenes tevékenység bármilyen formájában érintettek. Aki ezt képes felfogni, annak van esélye még változtatni, a többiek csak az eseményekkel sodródhatnak tovább. Ahogy Ahmadinejad is megmondta, Bin Laden Wasingtonban leledzik, hiába állítanak mást a zsidók, és egyre bátrabban és egyre többen mondják ki az igazságot a fajsúlyos személyiségek közül is, de ez így is van rendben. Jogos a kérdés, hogy ki is van veszélyben? Már egy ideje minden magyar potenciális célpont, de ezen változtat az élet és a betelepülő idegenek, zsidók, izraeli haderő, és az őket támogatók, segítők kerültek célkeresztbe. A szkeptikusok kérdezhetik, hogy ha nincs haderőnk (illetve az is hazaáruló gazemberek, zsidók kezében van), és a gyáva és ostoba rendőri állománnyal mit lehet kezdeni akkor amikor azt mondja egyik elhárítós ismerősöm, hogy pontosan tudja, kiket kell likvidálni az adott pillanatban és ezt már egyre tágabb körben jól lezongorázták berkeken belül, akkor erre azt mondom, hogy nem így lesz a gennyes góc kioperálása megoldva.

Ahogy érzékelem, közösek az érdekeink nálunk jóval hatékonyabb szikével rendelkező stábbal, akinek nem jelent hasfájást pár zsidó-katonai telep (ki mondja meg, melyik telep nem volt katonai, hiszen mindegyik potenciálisan az, tehát célpontját képezheti egy béketeremtő programnak) használhatatlanná tétele és annak biztosítása, hogy egy már tisztán magyar frissen felállított reguláris haderő szedhesse csokorba a gazdasági-politikai bűnözők teljes holdudvarát, még mielőtt megpróbálnának innen meglépni. Egy korrekt légtérzár, határok blokkolása erre is megoldást jelent, aztán kezdődhet a fogócska. Mivel rengeteg hadianyagot halmozott fel Magyarországon a zsidó és vélemények szerint is legalább több tízezres létszámú ellenséges haderőt képes mozgatni, ezért nem lesz és nem is lehet más megoldás, mint a teljes felszámolása ezen bázisoknak és a személyzet likvidálása. Mivel az NBH, Katonai Felderítő Hivatal…csak néz ki ostobán a fejéből, ezért végső javaslatom a számukra az, hogy húzódjanak távolabb az épület-komlexumtól, mert olyan jó helyen van az Őrezred, MH és az NBH is, hogy remek leszállási pontot képez egy éppen arra járó „alkaidás” kamikázénak. Illene már fiúk nagyon eldöntenetek, hogy mit is akartok, bár a sorsotokon az eddigi tevékenységetek tükrében már ott lehet a pecsét. Nem sokan fogjátok megköszönni azt ami jön, pedig attól többet, amit addig tettem helyettetek és értetek is, nem igen tehetek! Vagy idejében lekaszáljátok a hazaáruló vezetőiteket, vagy mentek velük együtt a tömegsírba, ahogy azt Pintér is megtette! Tudhatjátok jól, hogy mekkora zavar van és a káosz fokozódik, de ezt már megoldani nem akarja és nem is képes a jelenlegi bűnöző-gárda megoldani. A megoldás teljes takarítás kell legyen, amihez minden bátor magyarra szükség van, de a gyávák jobban teszik, ha már most csomagolnak, mert rájuk sem lesz szükség, s mindennek így kell lennie! Ami következik, az minden elképzelést felül fog múlni, de ne féljetek! Fegyver annyi van az országban, hogy mindenkinek jut, aki képes harcolni és a lelkiismeretének és a hatályos törvényeknek is megfelelően a nemzetét, családját védi az ellenségtől. A vas ideje jött el! A táborfalvi bázison aknavetővel is gyakorolnak a valamilyen identitású katonák, nyilván épületharcban is edződnek, miközben egyre több városunkban tartottak a héten is próbariadót, polgári-védelmi gyakorlatot. Valami készül ellenünk, s abban bízok, ha a Magyar Honvédség talán még nagyjából magyar állományára gondolok, hogy tudják, egy nemzetellenes parancs esetén saját parancsnokaikat kell azonnal és statáriálisan a jégre tenniük! Higgyétek el, menni fog ez olajozottan és annyi tartalékos és jól kiképzett fegyverforgató akad majd hirtelen az ország védelmére, amennyi csak kell. Budapestet nagy valószínűséggel körbe lesz zárva és a gyűrűn belül területenként felszámolva minden ellenállási góc, IDF-es vezetési pont. Van belőle pár, amiről nekem is elég pontos fogalmi térképem van. Egy szó, mint száz, nincs ezen mit ragozni! Tűzzel-vassal lesz az ellenség itt megsemmisítve - nem mellébeszéléses tárgyalásokkal -, MAZSIHISZ és a pártok felszámolva, NATO, EU a partvonalon túlra rugdosva, még ha ebbe sokan bele is halunk! A nemzet egyet tehet, de azt nagyon komolyan: veszi magának végre a bátorságot, hogy szembenézzen a valósággal. A valóság pedig az, amit leírtam, s mindez velünk, vagy nélkülünk, de mindenképpen be kell, hogy következzen! Úgy legyen!”
- Link -
Na szóval, hol van itt uszítás, gyűlöletkeltés és egyéb zsidó-terminilógiai csűrés-csavarás? Természetesen megint rabosítottak, immár harmadjára. A nyomozó aranyos volt és készséges, de fogalma sem volt arról, miről is szól a fenti elemzés, de ezzel nincs egyedül. Amikor ecseteletem a zsidók általi fegyveres (tömegpusztító is) térhódítását, a teljes ország-elit elzsidósítását és az erőszakos népességcserét, csak hitetlenkedő arckifejezést kaptam és azt a megnyugtató válaszzt, hogy őt ez mélyebben nem érdekli sé különben is elmegy külföldre dolgozni, ahogy több kollégája, ismerőse teszi már most. Édes nem? Mondtam, hogy az asztal rossz felén ülünk, mert az esküje nem erről szól és ha az ügyet fel akarja tárni, akkor el kell kezdeni a legelején és nagyon sokat kell megértenie abból ami zajlik. Említettem a cigánygyilkosságok menetét, Drqazsét és Pintér Sanyi halálát is, de furcsán néztek rám (azt már kezdem megszokni). Nem tud arról, hogy a neten nyiltan hívnak fel cigány és zsidó blogokban a magyarok kiirtására. Csak egy frisset had emeljek ki, ami elkerüli a „magyar” hatóságok figyelmét.
2010-07-05
Fegyverbe Rómák! Megint írcsák a Jóbíkósók a Náci Gárdisták a Rómát! Nem hagyhassúk ezt anyíba!!! Kóncóljúnk fel minden magyart!!! Halál a Magyarókra!
Rálőttek egy házra Olaszliszkán
A Borsod megyei település egyik romák lakta házára vasárnap éjjel három lövést adtak le a kisebbségi önkormányzat vezetője szerint.

Három lövést adtak le vasárnap éjszaka a Borsod megyei Olaszliszka egyik romák lakta házára, de senki sem sérült meg; ismeretlenek arra a házra tüzeltek, amely a négy évvel ezelőtt történt gyilkosság helyszínének közelében felállított emlékművel szemben áll - tájékoztatta a település kisebbségi önkormányzatának vezetője az MTI-t. Fercsák László közlése szerint a házban lakó nő a lövéseket meghallva "legurította" alvó gyermekeit az ágyról, majd az ágy alá rejtette őket. Mint elmondta, három nagy durranást hallottak, de az ablak nem tört be, személyi sérülés nem történt. A kisebbségi vezető azt mondta: a ház utca felőli oldalán három "golyó ütötte lyukat" fedeztek fel, és hétfő reggel értesítették a rendőrséget.

Népszabadság
- Link -
Remélem, hogy nem az átlag-rendőrrel volt dolgom, mert akkor ezekre nem vár semmi jó, mint végrehajtó állomány. Értem én, hogy a vezetőik be vannak kötve a Mossadhoz, de ez már szánalmas, de azért én megkísérlem felnyitni a szemeket ott is. A vezetőiket nem sajnálom, de ebben a helyzetben a tudatlanság már nem áldásos. Mivel a fenti írásban senkit nem kérek fel senkinek a kiirtására és megölésére, sem a gyűlölködés fokozására (lehet azt fokozni, ahogy a zsidó szítja?), inkább figyelmeztetem a sok majmot, hogy mi lesz a tehetetlenségük és a hazaárulásuk következménye, így az ügy elég érdekesen fog alakulni a továbbiakban, már ha egyáltalán eljuthat az ügyészségi fázisig, mert a folytatólagosan elkövetett hazaárulás vádját már bizonyították sokan azokra a személyekre, akiken az ítélet-végrehajtás sem késlekedhet sokáig. Halás József ezt megerősítette sokkal korábban, de az ügyek azóta elmérgesedtek:
Tárgy: Ítélet
2004. április 30-án a Parlament előtti Rákóczi szobornál tartott Ítélethozatal és Földindulás Napja Nagygyűlés megtárgyalta a dr. Halász József által 2004. április 19-én
Kovács László MSZP elnök,
Orbán Viktor FIDESZ MPP elnök,
Kuncze Gábor SZDSZ elnök,
Dávid Ibolya MDF elnök, valamint
Medgyessy Péter miniszterelnök
ellen előterjesztett Vádiratot és a 2004. április 19 és 2004. április 29 között, a budapesti Kossuth téren, a Rákóczi szobornál tartott bizonyítási eljárás alapján, közfelkiáltással az alábbi

ítéletet

hozta:
Kovács László MSZP elnök, Orbán Viktor FIDESZ MPP elnök, Kuncze Gábor SZDSZ elnök, Dávid Ibolya MDF elnök és Medgyessy Péter miniszterelnök

bűnös

a Btk. 211 § szerinti választási bűntettben, valamint a Btk. 144 § (1) bekezdése szerinti hazaárulás bűntettében. Ez utóbbi esetben a Nagygyűlés megállapította a Btk. 144. § (2) bekezdés b/ pontjában meghatározott súlyosító körülmény fennállását, ezért mind az öt vádlottatat
a./ erkölcsileg megbélyegezettnek tekinti, ezért a továbbiakban nem tartja őket magyarnak,
b./ alkalmatlannak találja politikai tevékenység folytatására és
felszólítja, hogy
c./ nevezze meg a vádlottakon kívüli tettestársait,
d./ önként vonuljon vissza a politikai és gazdasági élettől és
e./ összes vagyonát adja át a Magyar Köztársaságnak, valamint
f./ mondjon le magyar állampolgárságáról, örökre hagyja el Magyarországot és oda még látogatás céljából sem térjen vissza.

Indoklás

1. A Bizonyító eljárás során bebizonyosodott, hogy az EU-csatlakozásról szóló, 2003. április 12-án tartott népszavazáson nem állt a szavazók rendelkezésére a népszavazást előíró törvényhelyben meghatározott feltétel*. A csatlakozási szerződés magyar nyelvű szövegét csaknem egy évvel a népszavazás után, 2004. márciusában hozták csak az interneteten nyilvánosságra, ezzel vádlottak elkövették a Btk. 211. § a/ és e/ pontjai szerinti, megtévesztéssel megvalósított választási bűncselekményt.
2. A Btk. 144. § (1) pontja szerinti hazaárulás bűntettének mindhárom fordulatát megvalósították a vádlottak, külföldi kormányokkal (EU tagállamok kormányaival) és külföldi szervezetekkel (EU vezetőivel) fenntartott kapcsolat révén az alábbiak szerint:
a./ A Magyar Köztársaság függetlenségét az alábbi tettekkel sértették meg:
- A Magyar Köztársaság jogi függetlenségét sértették meg azzal, hogy elfogadták az EU jogi aktusainak Magyarországra vonatkozó kötelező érvényét, ezzel a Magyar Köztársaság Országgyűlésének törvényalkotói munkáját korlátozták, a jogszabályalkotásban a magyar érdekek érvényesítésének lehetőségét lehetetlenné tették.
- A Magyar Köztársaság gazdasági függetlenségét sértették meg azzal, hogy elfogadták a magyar termékek és szolgáltatások belföldi- és EU-n belüli versenyhelyzetének ellehetetlenítését az ártámogatás, a védővám és adó, valamint az önálló kereskedelem tilalmának, továbbá a magyar érdekekkel ellentétes, a mezőgazdaság teljes kiszolgáltatottságát eredményező kvótarendszer elfogadásával.
- A Magyar Köztársaság külügyi és védelmi függetlenségét sértették meg azzal, hogy átruházták ezeket a jogokat az EU-ra, ezzel súlyosan sértve a magyar érdekeket azáltal, hogy olyan kül- és védelmi politikai intézkedések válnak kötelezővé Magyarország számára, amelyek az ország társadalmi, politikai, valamint állampolgárai biztonságát súlyosan sértik.
b./ A Magyar Köztársaság területi épségét a következő tettekkel sértették meg:
- A tőke körébe bevont termőföld külföldieknek történő elidegenítésének lehetővé tételével jogilag és ténylegesen súlyosan megsértették Magyarország területi függetlenségét.
- Az EU régiószerkezetének elfogadásával lehetővé tették, hogy Magyarország egyes területei közigazgatásilag ne Magyarországhoz tartozzanak.
c./ A Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét azzal sértették meg, hogy elfogadták az EU-Alkotmány a magyar alkotmány helyébe lépésének feltételét. Ezzel lemondtak arról, hogy Magyarország választópolgárai határozzák meg az ország érdekeit mindenek felett szolgáló alapnormákat.

Kelt Budapesten, 2004. április 30-án.

Az ítélet meghozatalát előterjesztette és a közfelkiáltással meghozott ítéletet kihirdeti:

Dr. Halász József


* 1949. évi XX. Tv. 79. § Ügydöntő országos népszavazást kell tartani a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő, a csatlakozási szerződés szerinti csatlakozásáról. E népszavazás időpontja: 2003. április 12. A népszavazásra bocsátandó kérdés: Egyetért-e azzal, hogy a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagjává váljon?
A kérdés tehát már nem érinthet semmilyen jogállami Btk-nak hazudott formulát. Ez már háború és annak eszközeivel kell mérni a beavatkozási szinteket is.
Itt a konkrét paragrafus is, de még a hűtlenséggel is ki kell egészíteni. „144.§. (1) Az a magyar állampolgár, aki abból a célból, hogy a Magyar Köztársaság függetlenségét, területi épségét, vagy alkotmányos rendjét sértse, külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, bűntettet követ el, és öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
A bűncselekmény jogi tárgya a Magyar Köztársaság alkotmányos rendje, függetlensége, területi épsége. Alkotmányos rend alatt értjük az alkotmányt, az alkotmányban foglalt elveket és intézményeket, valamint az azok zavartalan működéséhez fűződő érdeket.
Elkövetési tárgya kettős: egyrészt kapcsolat felvétele, másrészt kapcsolat fenntartása külföldi kormánnyal vagy szervezettel. A kapcsolat felvétele feltételezi, hogy az elkövető a fent nevezett szervvel ténylegesen érintkezésbe kerül. A cselekmény ebben az esetben akkor befejezett, ha a másik fél a közeledést elfogadja. Ez történhet bármilyen módon. Kapcsolat fenntartása esetében már a két fél közti együttműködés a lényeg. A bűncselekmény elkövetéséhez külföldi kormány vagy szervezet megléte szükségeltetik.
Fontos a célzat fennállása. Az elkövető azért kell, hogy létesítsen vagy tartson fenn kapcsolatot, hogy ezzel sértse a Magyar Köztársaság függetlenségét, alkotmányos rendjét vagy területi épségét. Ily módon csak egyenes szándékkal követhető el: az elkövetőnek tisztában kell lennie tettével, és annak eredményét kívánja. Motívuma sokféle lehet: bosszúvágy, sértettség, netalán a fennálló rendszerrel szembeni ellenérzet.„
Melyen szervezetek vezetői és beosztottjai, mely kormánytagok vannak milyen Mossadal összefonódva, amely kérdésben már annyi árnyalatát kifejtettük itt a lapon is. „Magad uram, ha szolgád nincsen!” alapelvet betartva el kell ismerjük, hogy a rendszer felravatalozása a rendszer hazaáruló elemei nem végezhetik el, még akkor sem, ha már viccből sem beszélhetünk demokratikus rendről ebben az országban.Ezen hír származási helye: Posta Imre archiv weboldala
( http://serverdomain.info/pi/archiv/news.php?extend.2340 )